ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กิ๊ฟ
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ร่าเริง แจ่มใส จิตใจ เบิกบาน*-*
รูปภาพ
: