ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แนน
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ระนอง
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
แนนคะ
รูปภาพ
: