ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ก๊อต
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
แพร่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: