ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
จู
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
Hi
รูปภาพ
: