ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
หน่อง
อายุ
:
49 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นครศรีธรรมราช
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
hi
รูปภาพ
: