ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
น้องเเอนนา
อายุ
:
22 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ชลบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
ไม่ได้ทำงาน
คำแนะนำตัว
:
เค๊าชื่อแอนนา
รูปภาพ
: