ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กุ้ง
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
แพร่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
ยินรู้จักพี่น้องคริสตเตียนทุกท่านค่ะ
รูปภาพ
: