ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
MIND
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นครสวรรค์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
NAME MIND
รูปภาพ
: