ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เปิ้ล
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กระบี่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้าเป็นความรอดของพวกเราทุกคน
รูปภาพ
: