ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
วัน
อายุ
:
43 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ชัยภูมิ
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
ความรักเป็นพลังอันยิ่งใหญ่
รูปภาพ
: