ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
วาด้า
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ดาเจ้า
รูปภาพ
: