ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ลูกน้ำ
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
น่าน
การศึกษา
:
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เราน้ำนะ เรารักพระเจ้านะ I LOVE GOD
รูปภาพ
: