ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เปิ้ล
อายุ
:
41 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ชลบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ว่างงาน
คำแนะนำตัว
:
หวัดดี
รูปภาพ
: