ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
มิ่ง
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
ming ครับ
รูปภาพ
: