ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เย้า
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ตาก
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
แพทย์/พยาบาล
คำแนะนำตัว
:
สวัดดีครับผมชื่อเย้า
รูปภาพ
: