ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Mack
อายุ
:
43 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ลำพูน
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
Lord servant with musical talent
รูปภาพ
: