ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นกเอี้ยง
อายุ
:
37 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สมัครเข้าครั้งแรกฝากเนื้อฝากตัวด้วยคะ
รูปภาพ
: