ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เป้ย
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สมุทรปราการ
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักกฎหมาย/ทนายความ
คำแนะนำตัว
:
นิสัยดี
รูปภาพ
: