ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
jade
อายุ
:
43 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
Hello,I am christian
รูปภาพ
: