ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Jib
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
fd
รูปภาพ
: