ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เปิ้ล
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ร้อยเอ็ด
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
" ทุกวินาทีเพื่อพระคริสต์คนของพระเจ้า"
รูปภาพ
: