ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ดิว
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กาญจนบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เป็นนักศึกษาปี 1
รูปภาพ
: