ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
tweety
อายุ
:
44 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
รักมั่นคงในรัก
รูปภาพ
: