ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
วุ้น
อายุ
:
570 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
안녕하세요. 만나서 반가습니다.
รูปภาพ
: