ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เตือน
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ยโสธร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
I'm tuan
รูปภาพ
: