ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
หนึ่ง
อายุ
:
45 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: