ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ยัน
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ขอนแก่น
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
ขอพระเจ้าอวพร
รูปภาพ
: