ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ยุทธ์
อายุ
:
37 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สุราษฎร์ธานี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
วิศวกร/ช่าง
คำแนะนำตัว
:
Bio
รูปภาพ
: