ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปอนด์
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ชลบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ปอนด์
รูปภาพ
: