ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ซิบ
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นครศรีธรรมราช
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีคับ
รูปภาพ
: