ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
sam
อายุ
:
44 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สมุทรปราการ
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
รักในพระเจ้า
รูปภาพ
: