ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เล็ก
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สงขลา
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ไม่ได้ทำงาน
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีคับ ชื่อเล็กคับ
รูปภาพ
: