ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
สุ
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เลย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้ารักเรา
รูปภาพ
: