ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ดาว
อายุ
:
43 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: