ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
boy
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
good chak
รูปภาพ
: