ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โจอี้
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ว่างงาน
คำแนะนำตัว
:
pbofumuji^h0yd
รูปภาพ
: