ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
น้ำ
อายุ
:
41 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีคะ
รูปภาพ
: