ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ตุ๊บตั๊บ
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
รูปภาพ
: