ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
หนึ่ง
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
GOD IS LOVE
รูปภาพ
: