ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
วาส
อายุ
:
37 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ศรีสะเกษ
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีค่ะ
รูปภาพ
: