ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
poppy
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
ดีค๊ะ
รูปภาพ
: