ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แบงค์
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นครศรีธรรมราช
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ฝากเนื้อผากตัวด้วย
รูปภาพ
: