ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
nu
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
เชิญมาเป็นเพื่อนกานในองค์พระเยซูคริสต์
รูปภาพ
: