ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แพรว
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ปทุมธานี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
แพทย์/พยาบาล
คำแนะนำตัว
:
ค่ะ
รูปภาพ
: