ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปุ๋ย
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ลำปาง
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
ปุ๋ย ครับ อนุฃนสภาภาค 3
รูปภาพ
: