ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อั๋น
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
ผู้บริหาร/ผู้จัดการ
คำแนะนำตัว
:
AUN
รูปภาพ
: