ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ใบเฟิร์น
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ชื่อเฟิร์นนะค่ะ
รูปภาพ
: