ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
จอย
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
อำนาจเจริญ
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีค่ะ
รูปภาพ
: