ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เปิ้ล
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ตราด
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
อิมมานูเอลจ้า
รูปภาพ
: