ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อุ๋มอิ๋ม
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีค่ะ มาคุยกันน่ะคะ พระเจ้าอวยพรค่ะ
รูปภาพ
: